Rady a tipy

Průměrná mzda v ČR: Nejdůležitější informace v roce 2024

Čtete o průměrné mzdě a nevěřícně kroutíte hlavou, protože na výplatnici vidíte jinou částku? Ve skutečnosti na průměrnou mzdu dosáhne jen třetina zaměstnanců. Důvodem jsou velké rozdíly ve výši mezd, a to jak podle profesí, tak regionů. Průměrná mzda přímo neodráží vaši životní úroveň. Vypovídá o stavu ekonomiky, slouží k meziročnímu porovnání nebo srovnání životní úrovně s jinými zeměmi. Jaká vysoká je průměrná mzda v ČR, jak se vypočítává a co vše v ekonomice ovlivňuje?

08 května 2024 · 1 min čtení

prumerna-mzda

Co je průměrná mzda?

Průměrnou mzdu (někdy nepřesně označovanou jako průměrný plat) si můžete zjednodušeně představit jako aritmetický průměr všech mezda platů v České republice. Je však pravděpodobné, že vaše mzda je nižší. Průměrnou nebo vyšší mzdu ve skutečnosti pobírá jenom třetina zaměstnanců. Proč tomu tak je? Příčinou jsou platové rozdíly.

Ukážeme si to na malém příkladu:

Pokud byste vydělávali 20 000 měsíčně a váš kolega 80 000 Kč, v průměru vyděláváte každý 50 000 Kč. Jedna velmi vysoká hodnota tedy umí průměr „zkreslit“.

Proč by vás tedy průměrná mzda měla zajímat? Její vývoj v čase nám umožňuje hodnotit vývoj ekonomiky, slouží také např. jako porovnání životní úrovně s ostatními státy. Průměrnou mzdu byste ale neměli využívat k porovnání vaší ekonomické úrovně. Přesnější obrázek o výši vaší mzdy vám dává tzv. medián mezd. Jedná se o „prostřední hodnotu“. Polovina zaměstnanců bere vyšší mzdu než mediánovou, polovina nižší.


V ČR průměrná mzda také ovlivňuje výši různých dávek, sazeb nebo odvodů. Pokud např. pobíráte více než 36násobek průměrné mzdy, budete platit vyšší daň z příjmu. S růstem průměrné mzdy se také zvyšují odvody živnostníků nebo valorizují důchody (výpočet průměrné mzdy pro tyto účely vychází ze zákona a pravidelně ho zveřejňuje vláda¹).

Jaká je průměrná mzda v ČR?

V ČR byla v roce 2023 průměrná mzda 43 341 Kč ². Oproti roku 2022 vzrostla o 7,5 %, v průměru tak každý zaměstnanec bral o 3 024 Kč více. Vysoký růst mezd v posledních letech způsobila zejména vysoká inflace (ta v loňském roce činila 10,7 % ³). Inflace také zapříčinila, že reálná mzda – tedy mzda snížená o míru inflace - naopak klesla o 2,9 %. Jednoduše řečeno, přestože jste v loňském roce vydělali více, mohli jste si za svou mzdu koupit méně věcí.

V roce 2024 očekáváme další růst průměrné mzdy, a to o zhruba 6,5 % (dle predikce České bankovní asociace⁴). Vzhledem k nižší předpokládané inflaci (dle predikce 2,7 %) by také měla růst i reálná mzda.

Průměrná mzda se také liší podle oboru, ve kterém pracujete. Tradičně nejvyšší průměrné výdělky mají pracovníci IT s průměrným výdělkem 71 588 Kč, v těsném závěsu jsou zaměstnanci v bankovním a pojišťovacím sektoru s průměrnou hrubou mzdou 68 001 Kč. Na opačné straně žebříčku najdeme číšníky, kuchaře nebo recepční, kteří v roce 2022 vydělávali v průměru 23 446 Kč měsíčně (výdělky v pohostinství však mohou zkreslit spropitná, která ne vždy zaměstnavatelé vykazují na výplatní pásce). Průměrný plat ve veřejném sektoru byl 42 774 Kč.

Odvětví Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2022 ⁵
IT71 588 Kč
Peněžnictví a pojišťovnictví68 001 Kč
Zdravotnictví 43 975 Kč
Veřejná správa42 774 Kč
Vzdělávání 41 463 Kč
Stavebnictví 34 690 Kč
Ubytování, stravování a pohostinství 23 446 Kč

Rozdíly v průměrné mzdě mezi regiony Česka

Velké rozdíly ve výdělku zůstávají mezi regiony ². Tradičně nejvyšší je průměrná mzda v Praze, kde zaměstnanci v průměru vydělávají 53 347 Kč měsíčně. Druhé nejvyšší výdělky mají pracovníci ve Středočeském kraji s průměrnou mzdou 43 992 Kč (tedy o necelých 10 000 Kč nižší než v Praze). Nejnižší mzdy pobírají zaměstnanci v Karlovarském kraji, kde průměrná mzda činí pouze 37 470 Kč.

Region Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2023 ²
Hlavní město Praha53 347 Kč
Středočeský kraj43 992 Kč
Jihočeský kraj39 663 Kč
Plzeňský kraj 41 333 Kč
Karlovarský kraj 37 470 Kč
Ústecký kraj 40 122 Kč
Liberecký kraj 39 156 Kč
Královéhradecký kraj 40 471 Kč
Pardubický kraj 38 647 Kč
Kraj Vysočina 39 771 Kč
Jihomoravský kraj 42 399 Kč
Olomoucký kraj 39 023 Kč
Zlínský kraj 39 160 Kč
Moravskoslezský kraj39 329 Kč

Jak se počítá průměrná mzda?

Jak vlastně zjistíte, jak vysoká je průměrná mzda? Český statistický úřad vypočítává průměrnou mzdu ze součtu mezd a platů všech zaměstnanců v pracovním poměru, které mu povinně každé čtvrtletí hlásí všechny ekonomické jednotky (podnikatelé, úřady, atp.). Úřad vychází z hrubých mezd (tedy před odečtem sociálního a zdravotního pojištění a před zdaněním). Průměrná čistá mzda není Českým statistickým úřadem sledována.

Do hrubých mezd se započítávají také:

 • odměny
 • náhrady mezd a platů
 • odměny za pracovní pohotovost
 • další složky mzdy nebo platu, které najdete na vaší výplatnici.

Do průměrné hrubé mzdy se nezahrnují:

 • náhrady mzdy po dobu nemocenské nebo karantény, které platí zaměstnavatel
 • osobní náklady zaměstnavatele (zejména sociální a zdravotní pojištění, které hradí za zaměstnavatel)

Do průměrné mzdy se také nezapočítávají výdělky:

 • poslanců, senátorů a dalších veřejných činitelů
 • platy soudců
 • odměny dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • zaměstnanci z ekonomických subjektů, které se statisticky nesledují

Pro výpočet průměrné mzdy však existuje více různých metodik. Pokud chcete zjistit, jak si v ČR vedeme ve srovnání s vyspělými zeměmi, můžete nahlédnout do statistiky OECD.


Medián mezd

Zatímco průměrná mzda v posledním čtvrtletí roku 2023 byla 46 013 Kč, medián mezd činil 39 685 Kč ⁶. Proč je rozdíl mezi těmito čísly tak velký? Na rozdíl od průměrné mzdy v případě mediánu hledáme střední mzdu, tedy takovou výši mzdy, při které přesně polovina zaměstnanců bere méně a přesně polovina více.

Medián mnohem lépe vypovídá o výši vaší mzdy. Jeho výpočet je však o něco obtížnější. Český statistický úřad při něm vychází ze statistických modelů.

Jak vám Creditea může v tu správnou chvíli pomoci?

Ať už vaše mzda dosahuje průměru nebo je nižší, jsou období, kdy potřebujete

dodatečné prostředky. Pokud plánujete renovaci bytu nebo jen potřebujete vyměnit starou ledničku, Creditea vám může pomoci.

S námi získáte:

 • rychlou půjčku a peníze do 15 minut na účtu
 • úrok platíte pouze z aktuálně čerpané částky
 • úvěr můžete bez sankcí kdykoli splatit
 • nebo můžete čerpat jen část úvěrového limitu a zbytek si ponechat jako chytrou rezervu pro nenadálé situace
 • žádné skryté poplatky vás nepřekvapí
 • podmínky úvěru si můžete přečíst na našich stránkách
 • požádat o úvěr můžete online

Proč Online půjčka Creditea? Máte ji ihned na účtu!