creditea
Etický kodex

Etické podnikání je naší prioritou

Kodex je postaven na hodnotách naší společnosti, kterými jsou otevřenost, odpovědnost a respekt. Upravuje naše vztahy například se zákazníky, vládními i nevládními organizacemi nebo s našimi obchodními partnery. Kodex mimo jiné říká, že Provident Financial s.r.o. vždy své zákazníky informuje o všech podmínkách Online půjčky Creditea včetně práva na odstoupení od smlouvy a garantuje, že informace našich zákazníků zůstanou důvěrné. Níže se můžete podívat na nejdůležitější zásady, ke kterým se v našem etickém kodexu zavazujeme.

Naše etické chování hodnotí kladně i Evropská komise. „Oceňujeme přístup Providentu k etickému úvěrování a jsme rádi, že podpořil osvětovou kampaň Evropské komise,“ řekl Martin Stašek, mluvčí českého zastoupení EK.

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci pracují v prostředí, které je v souladu s veškerou pracovní legislativou i mezinárodním právem.
Provident navíc:

 • poskytuje příležitosti k osobnímu rozvoji a kariérnímu růstu;
 • uvědomuje si nutnost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;
 • žádným způsobem zaměstnance nediskriminuje;
 • nabízí spravedlivou a konkurenceschopnou odměnu i přiměřenou pracovní dobu.

Zákazníci

Náš úspěch je závislý na schopnosti získat a udržet si důvěru našich zákazníků. Korektní jednání se zákazníky a odpovědné půjčování jsou stále důležitější pro všechny poskytovatele finančních služeb. V tomto směru jsme odhodláni jít ostatním příkladem.
Všichni zákazníci
Online půjčky Creditea:

 • si zaslouží korektní jednání a respekt;
 • obdrží profesionální servis, který je flexibilní a pro ně výhodný;
 • dostávají nabídku zodpovědného a transparentního finančního produktu;
 • nesmí být vystavováni tlaku, aby si vzali vyšší než požadovanou půjčku;
 • dostávají přesné informace, které jim umožní porozumět klíčovým vlastnostem produktu Online půjčky Creditea. Na jejich základě pak mohou učinit informované rozhodnutí o vhodnosti tohoto produktu a schopnosti plnit své závazky;
 • mají náš respekt a pochopení zejména ve chvíli, kdy mají problém plnit své smluvní závazky;
 • mají jistotu, že jejich údaje zůstanou důvěrné.

Obchodní partneři

Obchodními partnery jsou naši dodavatelé zboží a služeb a externisti, kteří přicházejí do styku s našimi zákazníky. Naši obchodní partneři mohou někdy vystupovat jako zástupci naší společnosti nebo jsou kontaktním bodem pro další osoby a organizace, které nás ovlivňují. Proto je nezbytné, aby i oni dodržovali naše standardy.
Všichni obchodní partneři Providentu
a značky Creditea:

 • pracují v prostředí vzájemné důvěry a respektu;
 • dostávají své odměny včas a v rámci smluvních lhůt;
 • jsou si vědomi toho, jaká jsou kritéria pro výběr dodavatelů.

Životní prostředí

Provident se snaží dosáhnout efektivity a snižování provozních nákladů prostřednictvím řízení ekologického dopadu naší obchodní činnosti.
Provident zejména:

 • podniká kroky vedoucí k plnému porozumění dopadu svých aktivit na životní prostředí;
 • při veškerém rozhodování zvažuje dopady na životní prostředí;
 • snaží se snižovat využívání zdrojů, zejména paliv, a současně chce dosáhnout snížení uhlíkových emisí.

Komunity a širší společnost

Provident jedná odpovědně a bezúhonně vůči celému svému okolí. Firma bude nadále vyhledávat a oslovovat různé osoby a organizace a žádat od nich zpětnou vazbu, kterou budeme analyzovat a reagovat na ni.

Provident:

 • se chová jako odpovědný člen společnosti a pozitivně působí na prostředí a komunity, v nichž funguje;
 • vytváří pracovní místa a platbou daní má za cíl stimulovat lokální ekonomiku;
 • podporuje a poskytuje širší veřejnosti a komunitám přístup ke korektním a transparentním finančním službám;
 • uzavírá partnerství v rámci komunit a investuje do nich prostřednictvím času, financí i dobrovolnických aktivit.

Setkali jste se s porušením etického kodexu? Oznamte to, prosím.

Pokud jste se setkali s porušením etického kodexu nebo právních norem u zaměstnanců, oznamte to prosím na bezplatné tel. lince 800 700 544, nebo vyplňte formulář na odkaze: https://report.whistleb.com/cs/ipf . Oznámení lze provést i anonymní formou.

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru ve výši 20 000 Kč na 12 měsíců: měsíční splátka 2 081 Kč, pevný úrok 4 967 Kč, poplatek za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení 0 Kč, poplatek za vedení zákaznického účtu 0 Kč, celková dlužná částka 24 967 Kč, úroková sazba 42 % p. a., RPSN 51,96 %.

Minimální sazba 0,82 % p.m., 9,84 % p.a., RPSN 10,45 % - maximální sazba 5 % p.m., 60 % p.a., RPSN 81,02 %. Doba splácení úvěru je od 6 měsíců do 36 měsíců. Bez poplatků za zpracování, za vedení zákaznického účtu, s možností flexibilního splácení, odstoupení od smlouvy a splacení jednorázově kdykoliv.

Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 25621351, DIČ: CZ25621351, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523.