Rady a tipy

Hrubá vs. čistá mzda: Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Kolik budu brát čistého? Otázka, která vás zajímá, když při nástupu do nové práce vidíte hrubou mzdu v pracovní smlouvě. Výpočet hrubá vs. čistá mzda ale není tak jednoduchý. Dva zaměstnanci s úplně stejnou hrubou mzdou mohou mít rozdílné čisté mzdy. Čím se tedy liší? Kromě daní, sociálního a zdravotního pojištění hrají roli i rozdílné slevy na dani nebo daňové bonusy. Samotná hrubá mzda se liší měsíc od měsíce i podle toho, jestli dostanete odměny. Pojďte si přečíst, jak hrubá a čistá mzda funguje.

06 května 2024 · 4 min čtení

hruba-vs-cista-mzda

Hrubá vs. čistá mzda - jaký je rozdíl?

Hrubá mzda je částka, kterou dostanete od zaměstnavatele před odečtením daní a pojištění. Vás však více zajímá čistá mzda. To jsou peníze, které reálně získáte na účet. Víte, že hrubá mzda není vždy vyšší? Do hry totiž vstupuje možnost daňových bonusů, které mohou čistou mzdu naopak zvýšit. Jak funguje hrubá vs. čistá mzda?

Co je hrubá mzda?

Hrubá mzda představuje vaši odměnu za práci. Vyjednáte si ji při uzavírání pracovní smlouvy. Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu a motivační složky mzdy, například osobní ohodnocení, odměny a bonusy.

Mzdu zaměstnavatel ve smlouvě může vyjádřit jako měsíční, úkolovou nebo hodinovou. Při jejím stanovení se však musí řídit zákony: v ČR zejména zákoníkem práce ¹.


Máte nárok na to, aby vaše hrubá mzda byla ve výši alespoň minimální mzdy. Aktuální výši minimální mzdy najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2024 je to 18 900 Kč za měsíc ². Pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu alespoň ve výši minimální mzdy, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce³.

Co všechno zahrnuje hrubá mzda?

V hrubé mzdě je započítaná základní mzda a motivační (pohyblivé) složky mzdy. Mezi ně patří:

 • osobní ohodnocení
 • příplatky
 • odměny
 • podíly ze zisku

Z hrubé mzdy pak odvádíte daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.

Jak zjistím hrubou mzdu?

Výši hrubé mzdy zjistíte na vaší výplatní pásce. Nezapomeňte, že přesná výše hrubé mzdy se každý měsíc může měnit. Její konkrétní výši ovlivňují odměny a další složky mzdy, ale také služební cesty, případná nemoc nebo třeba příplatek za práci ve státní svátek.

Co byla superhrubá mzda?

Donedávna jste na výplatnici našli i tzv. superhrubou mzdu. Ta zahrnovala také náklady, které za vás odvádí zaměstnavatel (sociální a zdravotní pojištění). Superhrubá mzda nejlépe vyjadřovala, kolik zaměstnavatele stojíte (jaké jsou náklady na zaměstnance). Byla zrušena v roce 2021⁴.

Co je čistá mzda?

Vás však nejvíce zajímá čistá mzda. Jsou to peníze, které dostanete na účet a se kterými můžete počítat při plánování výdajů. Většinou je čistá mzda nižší než hrubá. Někdy však může být i vyšší. To platí hlavně pro rodiče, kteří mohou získat daňový bonus.

Jak vypočítat čistou mzdu?

Pokud chcete zjistit vaši čistou mzdu, musíte z hrubé mzdy odečíst:

 • Daň z příjmu

Sazba daně z příjmu v roce 2024 ⁵ činí 15 %. Z částky nad 36násobek průměrné mzdy pak odvedete daň ve výši 23 %. Při výpočtu daně z příjmu můžete uplatnit různé odpočty a slevy (kromě základní slevy na poplatníka např. zaplacené úroky z hypotéky nebo slevu za dárcovství krve). Je však možné, že daň z příjmu platit nebudete. To v případě, že je vaše mzda nízká.

 • Sociální pojištění

Na rozdíl od daně z příjmu sociální pojištění odvádíte vždy. Činí 7,1 % z vyměřovacího základu (tedy součtu všech vašich příjmů ze závislé činnosti, ze kterých platíte daň) ⁶.

 • Zdravotní pojištění

V roce 2024 činí 13,5 % z vyměřovacího základu ⁷.

K hrubé mzdě naopak můžete získat daňové bonusy. Jako zaměstnanec si můžete každý měsíc odečíst z daně tzv. slevu na dítě. Ta může (na rozdíl od slevy na poplatníka a dalších slev) jít až do záporných částek. To znamená, že stát vám naopak peníze vyplatí formou daňového bonusu. Slevu může na každé dítě uplatnit pouze jeden z rodičů.

V roce 2024 můžete uplatnit každý měsíc 8:

 • na první dítě slevu ve výši 1 267 Kč
 • na druhé dítě slevu 1 860 Kč.
 • na třetí dítě slevu ve výši 2 320 Kč.

Pro dítě s průkazem ZTP/P můžete slevu uplatnit v dvojnásobné výši.

Bonusy a odměny: jak funguje nenároková část mzdy

Vaše hrubá mzda se skládá ze základní mzdy (tu dostanete každý měsíc) a motivačních složek mzdy. Ty můžeme dělit na nárokové a nenárokové.

Nárokové složky mzdy dostanete vždy, pokud splníte podmínky, které stanovil zaměstnavatel. Třeba po dosažení určitého měsíčního obratu, prodeji určitého počtu zboží nebo získání nového zákazníka.

Mezi nárokové složky mzdy patří:

 • přiznané osobní ohodnocení
 • bonus v případě splnění prodejního plánu
 • 13. plat uvedený v pracovní nebo kolektivní smlouvě

Nárokové složky mzdy můžete někdy najít přímo ve vaší pracovní smlouvě. Častěji jsou však uvedené v mzdovém výměru, vnitřním mzdovém předpisu nebo kolektivní smlouvě. Pokud splníte podmínky a zaměstnavatel vám odměnu nevyplatí, můžete nárokovou složku mzdy vymáhat i soudně.

Nenárokové složky mzdy vám zaměstnavatel může přidělit na základě zhodnocení, jak dobře jste plnili pracovní úkoly. Jejich přiznání není vázané na konkrétní měřitelné cíle a je zcela na uvážení zaměstnavatele. Jejich název může být různý: např. mimořádné odměny, bonusy nebo prémie.

Zaměstnavatel tedy rozhoduje o tom, jestli vám motivační složku mzdy přizná. Musí přitom ale dodržovat zásadu rovného zacházení se zaměstnanci. Pokud vy i váš kolega splníte podmínky vyplacení bonusu, musí být vyplacen oběma. Zásadu nediskriminace by měl dodržovat i v případě nenárokových složek mzdy.

Jak vám může Creditea v pravý čas pomoci?

Z čisté mzdy byste si měli měsíčně odkládat takovou částku, abyste měli po ruce rezervu ve výši 3-6 měsíčních nákladů. Víme však, že život se skládá z mnoha překvapení. Pokud vaše rezerva nestačí na nenadálý výdaj, jako je třeba rozbité auto, nebo se chcete pustit do dlouho odkládané renovace koupelny, můžete se na nás obrátit.

Jak vám Creditea může pomoci?

 • Úvěr vám poskytneme online do 15 minut.
 • Úroky zaplatíte jen ze skutečně čerpané částky.
 • Půjčené peníze můžete kdykoliv splatit, a to bez sankcí.
 • Pro nečekané výdaje budete mít v záloze chytrou rezervu.
 • Půjčit si můžete od 3 000 Kč do 130 000 Kč.
 • Žádné poplatky před vámi neskrýváme.
 • Všechny podmínky úvěru si můžete přečíst na našich stránkách nebo rovnou požádat o úvěr.

Použité zdroje:

¹ e-Sbírka: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

² Ministerstvo práce a sociálních věcí: Minimální mzda

³ Státní úřad inspekce práce

⁴ Ministerstvo financí ČR: Daňová revoluce se blíží

⁵ e-Sbírka: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, par. 16a

⁶ Česká správa sociálního zabezpečení: Výše a sazba pojistného

⁷ Všeobecná zdravotní pojišťovna: Jakým způsobem se platí pojistné na zdravotní pojištění?


Proč Online půjčka Creditea? Máte ji ihned na účtu!