creditea
Často kladené otázky
1.Jak se poprvé přihlásit do svého zákaznického účtu?

Pro přihlášení do zákaznického účtu Creditea klikněte na tlačítko Můj účet, které naleznete na našich stránkách www.creditea.cz (na domovské stránce vpravo nahoře),  případně klikněte přímo na odkaz do zákaznického účtu.

Pokud jste dosud neobdržel/a potvrzení SMS zprávou, že byla vaše půjčka schválena, není možné se do Zákaznického účtu přihlásit. Jakmile obdržíte kladnou SMS zprávu o schválení, pokračujte s následujícími kroky.

Pro první přihlášení použijte, prosím, odkaz Zapomněli jste heslo nebo se přihlašujete poprvé?. Po vyplnění svého rodného čísla obdržíte na vaše telefonní číslo uvedené v elektronické žádosti dočasné heslo, po jehož zadání budete vyzváni k vyplnění hesla vámi nově zvoleného, které poté poslouží pro přihlašování do vašeho zákaznického účtu Creditea.

Nebo klikněte přímo na odkaz pro obnovu zapomenutého hesla

2.Jak splácet svou online půjčku Creditea?

Rozpis plateb předepisující datum splatnosti a výši minimální měsíční splátky je vám vygenerován 7 dní před splatností minimální měsíční splátky. Od té chvíle je rozpis plateb přístupný ve vašem zákaznickém účtu Creditea v záložce Rozpis plateb (pro přihlášení klikněte na odkaz do zákaznického účtu). O vytvoření rozpisu plateb vás budeme informovat na e-mailovou adresu a SMS zprávou, kterou jste uvedli ve vaší žádosti o půjčku, a to v den, kdy je rozpis plateb ve vašem zákaznickém účtu zpřístupněn. Pokud nebudeme platbu evidovat ani 3 dny před splatností, obdržíte také připomínku SMS zprávou. Upozornění o stále nezaslané minimální měsíční splátce obdržíte SMS zprávou také den před datem splatnosti, doporučujeme však splátku nenechávat na poslední chvíli, převod peněz může v závislosti na bance trvat v některých případech i déle než 24 hodin.

V záložce Rozpis plateb jsou zobrazeny informace týkající se vaší budoucí minimální splátky. Splácet samozřejmě můžete i větší částku, než je stanovená minimální měsíční splátka. Tímto způsobem splatíte svůj spotřebitelský úvěr dříve a zaplatíte méně na úrocích. Pamatujte, že toto je zcela bez dodatečných poplatků. V případě mimořádné splátky uhrazené mimo období splatnosti vašeho rozpisu plateb, se tato částka nezapočítává do minimální měsíční splátky, ale snižuje váš úrok z celkové dlužné částky půjčky. Obdobím splatnosti se rozumí doba od vygenerování rozpisu plateb do data splatnosti minimální měsíční splátky. Platba odeslaná mimo toto období je tedy započítávána jako mimořádná splátka. Minimální měsíční splátka musí být v období splatnosti zaplacena bez ohledu na to, zda byla zaslána mimořádná splátka. Pro přehled veškerých plateb se podívejte do záložky Historie transakcí.

Z důvodu ochrany osobních údajů vám nezasíláme e-mailem žádné přílohy s osobními daty (rozpis plateb tedy e-mailem jako přílohu neodesíláme), všechno je plně dostupné ve vašem Creditea účtu.

Jak využít splátkových prázdnin?

Můžete si aktivovat splátkové prázdniny v případě, že:

  • máte splaceno alespoň 6 rozpisů plateb své Online půjčky Creditea,
  • nemáte v současnosti otevřený rozpis plateb,
  • nejste v prodlení s jakoukoliv splátkou.

Pokud si aktivujete Splátkové prázdniny:

  • nebudete moci vybírat peníze ani využívat další služby,
  • úroky stále narůstají,
  • měsíční splátka se přepočítá,
  • než budete moci znovu využít tuto službu, bude třeba zaplatit alespoň 6 rozpisů plateb.

Zda máte nárok na splátkové prázdniny zjistíte po přihlášení do svého Zákaznického účtu, na záložce Další služby.

3.Na jaký účet mám posílat měsíční splátku?

Splátku posílejte vždy na účet 288185306/0300.

Jako variabilní symbol, prosím, použijte vaše Zákaznické číslo. Toto číslo je uvedené v uvítacím emailu a také ve vašem měsíčním rozpisu plateb. Naleznete jej také přímo ve vašem zákaznickém účtu Creditea vždy v pravém horním rohu a v záložce Rozpis plateb, kde vidíte detailní informace týkající se vaší následující splátky.

4.Jak a kde zjistím výši a datum splátky, kterou musím platit každý měsíc?

Každý měsíc 7 dní před datem splatnosti minimální měsíční splátky vám zašleme informativní e-mail s odkazem pro přihlášení do zákaznického účtu, kde na vás bude čekat aktuální rozpis plateb. Na záložce Rozpis plateb naleznete všechny údaje k platbě. Na této záložce klikněte na odkaz s přílohou rozpisu, který si můžete stáhnout do vašeho zařízení.

3 dny před datem splatnosti také obdržíte SMS připomínku na váš mobilní telefon. Doporučujeme, abyste platbu provedli 2 dny předem. V závislosti na vaší bance, může převod trvat až 24 hodin.

5.Jak a kdy obdržím svůj rozpis plateb (výpis z účtu)?

Namísto klasického výpisu z účtu poskytujeme tzv. rozpis plateb. Zmíněný rozpis plateb předpisuje datum splatnosti a výši minimální měsíční splátky a je vám vygenerován 7 dní před splatností vaší minimální měsíční splátky. Od té chvíle je rozpis plateb přístupný ve vašem zákaznickém účtu Creditea v záložce Rozpis plateb (pro přihlášení klikněte na odkaz do zákaznického účtu). Na této záložce stačí kliknout na přítomný odkaz a rozpis stáhnout jako přílohu.

O vytvoření rozpisu plateb vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve vaší žádosti o půjčku, a to v den, kdy je rozpis plateb ve vašem zákaznickém účtu zpřístupněn. Pokud nebudeme platbu evidovat ani 3 dny před splatností, obdržíte také připomínku SMS zprávou. Upozornění o stále nezaslané minimální měsíční splátce obdržíte SMS zprávou také den před datem splatnosti, doporučujeme však splátku nenechávat na poslední chvíli, převod peněz může v závislosti na bance trvat v některých případech i déle než 24 hodin.

Z důvodu ochrany osobních údajů vám nezasíláme e-mailem žádné přílohy s osobními daty (rozpis plateb tedy e-mailem jako přílohu nezasíláme), všechno je plně dostupné ve vašem Creditea účtu. Pro přehled veškerých plateb se podívejte do záložky Historie transakcí.

6.Mohu splácet vyšší částky než je moje měsíční splátka a tím si zkrátit dobu splácení?

Ano, můžete zaplatit více, než je minimální měsíční splátka. Tímto způsobem splatíte svůj spotřebitelský úvěr dříve a zaplatíte méně na úrocích. Pamatujte, že toto je zcela bez dodatečných poplatků.

7.Jak mohu splatit svou půjčku předčasně? Jak správně zažádat o předčasné odstoupení od smlouvy?

Pokud chcete splatit půjčku rychleji nebo předčasně, stačí zaplatit více, než je vaše minimální měsíční splátka stanovená v měsíčním rozpisu plateb. Vaše platební údaje naleznete po přihlášení do zákaznického účtu Creditea na záložce Rozpis plateb

Pro úspěšné předčasné ukončení smlouvy vás chceme informovat, že je nutné nám zaslat podepsaný formulář "Oznámení o odstoupení od smlouvy", naskenovaný a zaslaný zpět na e-mail ahoj@creditea.cz. Formulář naleznete po přihlášení do Vašeho zákaznického účtu v sekci Online půjčka – po kliknutí na odkaz Vaše smluvní dokumentace, pod číslem 20. Příloha č.1 Smluvních podmínek.

Naše půjčka funguje jako tzv. kreditní linka, pamatujte tedy na to, že pokud máte vše doplaceno, nic neplatíte, úroky se vám nemají z čeho načítat. Můžete si tedy naši kreditní linku ponechat jako tzv. “rezervu na horší časy“ a v případě nečekaných výdajů můžete využít tyto finanční prostředky a načerpat libovolnou částku až do výše schváleného limitu a platíte pouze za tu částku, kterou čerpáte.

8.Co se stane, když den splatnosti připadne na dovolenou nebo víkend?

Budeme vás informovat 7 dní před datem splatnosti, takže budete mít dost času na to, abyste splátku včas zaplatili. Doporučujeme, abyste platbu provedli 2 dny předem, protože převody mohou v závislosti na vaší bance trvat až 24 hodin. Alokace plateb probíhá vždy následující den, až po obdržení reportu z banky. 

9.Kde najdu smlouvu ke své půjčce?

Váš návrh smluvní dokumentace je vám k dispozici v průběhu vyplňování online žádosti těsně před podpisem smlouvy.

Po schválení vaší půjčky z naší strany je vám smluvní dokumentace k dispozici v pdf formátu ve vašem zákaznickém účtu v záložce Online půjčka.

Upozorňujeme vás, že žádné dokumenty nezasíláme e-mailem, smluvní dokumentaci si tedy můžete stáhnout do vašeho zařízení přímo z vašeho zákaznického účtu.

Ukázkové verze smluvních dokumentů naleznete ve spodní části stránky Informace pro spotřebitele.

10.Jak probíhá podepsání smlouvy?

Jelikož se jedná o online půjčku, veškeré náležitosti s ní spojené probíhají taktéž online, tedy i samotný podpis smlouvy. Online žádost dokončíte zaškrtnutím pole Podepíšu smlouvu. Následně budete vyzvání k zadání PIN kódu, který obdržíte na telefonní číslo uvedené v žádosti. Po schválení žádosti z naší strany nabude smlouva platnosti a bude vám vytvořen přístup do vašeho zákaznického účtu, kde pod záložkou Online půjčka bude pro vás přístupná vaše smluvní dokumentace, kterou doporučuje stáhnout do vašeho zařízení. Smlouvu nezasíláme e-mailovou komunikací, jelikož to není bezpečný způsob.

11.Stejnou částku předpisu jsem zaplatil dvakrát, co mám dělat?

Částka zaslaná nad rámec stanovené minimální měsíční splátky vám snižuje celkovou dlužnou částku. Pokud potřebujete, můžete si následně peníze načerpat až do výše splacené zápůjčky pokrácené o případný úrok. Čerpat můžete až do doby splatnosti rozpisu plateb, nikoliv pokud se dostanete do prodlení se splátkami.

12.Jaké jsou důsledky nezaplacení měsíčních splátek?

Pokud jste v prodlení se svou minimální měsíční splátkou, bude vám účtován úrok z prodlení. Při delším prodlení pak také dodatečné poplatky za upomínky plateb. V neposlední řadě vás bude také telefonicky kontaktovat naše platební oddělení ohledně doplacení dlužné částky.

Kontakt na naše oddělení výmáhání pohledávek je na e-mailu platby@creditea.cz a to v pracovní době od pondělí do pátku mezi 8:00 - 16:00 hodin.

13.Co se stane, když se s platbou zpozdím o několik dní?

Budeme vás informovat formou SMS a e-mailu a při delší platební neschopnosti vás kontaktuje naše platební oddělení s připomenutím opomenuté platby a s tím, že byste ji měli doplatit co nejdříve. V opačném případě vám budou účtovány úroky z prodlení za dny v prodlení. Kromě toho vám mohou být účtovány další poplatky tak, jak je uvedeno ve vašich smluvních podmínkách.
V případě uhrazení splátky se zpožděním, je třeba počítat s úrokem z prodlení a tuto částku doplatit, jinak nebudete mít možnost dalších výběrů. Pro přesnou výši úroku z prodlení nás buď kontaktujte nebo sledujte SMS zprávy.

14.Bude ovlivněna má úvěrová historie, pokud nezaplatím úvěr?

Ano, proto je důležité, abyste své platby platili řádně a včas. Negativní záznamy v úvěrových registrech vám v budoucnu mohou například bránit v získání dalších půjček, včetně hypotéky, půjčky na auto, kreditní karty, osobní půjčky atd.
V případě pozdních splátek vám může být znemožněno využívat další služby, jakými jsou výběry do schváleného úvěrového limitu nebo posunutí data splátky či splátkové prázdniny.

15.Co je úvěrový registr?

Je to instituce, která má na starosti shromažďování historických informací o vašich půjčkách nebo úvěrech u bank a finančních institucí. To, jak jste v minulosti spláceli své úvěry, je důležitou informací pro rozhodování o budoucích úvěrech. Creditea, stejně jako každá finanční instituce, ověřuje kreditní historii klientů žádajících o úvěr. Následně také sdílíme informace úvěrovým registrům o průběhu splácení vedených úvěrů.

16.Zapomněl jsem své uživatelské jméno nebo heslo, co mám dělat?

Je to jednoduché, při přihlašování do svého zákaznického účtu stačí vybrat možnost Zapomněli jste heslo nebo se přihlašujete poprvé?. Budete vyzvání k vyplnění rodného čísla, poté obdržíte SMS s dočasným heslem a po jeho zadání spolu s vyplněním svého telefonního čísla si nastavíte heslo nové.

SMS zpráva vám nedošla?

SMS Vám může spadnout do Spamu, pokud máte Android telefon, nebo může být blokována operátorem. SMS kód má platnost 20 minut. 
Proto, prosím, neklikejte několikrát za sebou, abyste předešli případné blokaci od operátora.
Uvedli jste telefonní číslo do žádosti správně?

Pokud Vám nepřijde ani poté, tak nám, prosím, napište na WhatsApp a my se vám pokusíme pomoci.

17.Mohu získat online půjčku Creditea, pokud nemám bankovní účet?

Bohužel, jsme online půjčka, tedy k načerpání půjčky je nutné mít bankovní účet vedený na vaše jméno. Jinak není možné půjčku načerpat.

18.Je možné používat pro účely čerpání a splácení půjčky bankovní účet manžela či jiného rodinného příslušníka?

K načerpání půjčky je nutné mít bankovní účet vedený na vaše jméno (musíte být hlavním vlastníkem účtu). Jinak není možné půjčku načerpat. 
Splátky se alokují na základě variabilního symbolu, prosíme o jeho správné zadání při platbě vaší splátky.
Pokud dojde k zaslání platby bez variablního symbolu, napište nám na e-mail ahoj@creditea.cz a připojte do přílohy potvrzení o platbě, abychom mohli platbu eskalovat na příslušné oddělení pro dohledání. 

19.Je možné ve svém zákaznickém účtu měnit osobní údaje?

V záložce Osobní profil ve vašem zákaznickém účtu máte možnost měnit osobní údaje týkající se e-mailové adresy, telefonního čísla a kontaktní adresy dle potřeby. Změnu e-mailové adresy je třeba potvrdit kliknutím na odkaz, který obdržíte na svou nově uvedenou e-mailovou adresu. Změnu telefonního čísla je třeba potvrdit SMS kódem, který se odešle na vámi přidané nové telefonní číslo. 
Pro změnu trvalé adresy kontaktujte náš zákaznický servis na e-mail ahoj@creditea.cz, případně na WhatsApp +420 723 53 53 53. K tomuto kroku bude třeba dodat fotografie nového občanského průkazu z obou stran.

20.Jak změnit trvalou adresu ve svém zákaznickému účtu?

Pro změnu trvalé adresy kontaktujte náš zákaznický servis na e-mail ahoj@creditea.cz, případně na WhatsApp +420 723 53 53 53. K tomuto kroku bude třeba dodat fotografii nového občanského průkazu z obou stran. Je vaší povinností nám nový doklad zaslat po obdržení nového do 5 pracovních dnů.

Pokud máte neplatný občanský průkaz, není možné čerpat finanční prostředky.

21.Jak změnit bankovní účet vedený ke své online půjčce Creditea?

Změnu bankovního účtu máte možnost provést ve svém zákaznickém účtu v záložce Osobní profil, kde si zvolíte ze dvou způsobů, jak tuto změnu učinit. Můžete buď zvolit variantu online přihlášení do svého elektronického bankovnictví (ověření vašeho bankovního účtu proběhne automaticky) nebo zaslat 1 Kč z vašeho nového bankovního účtu na náš bankovní účet č. 288184995/0300, kde do pole Zpráva pro příjemce zadáte své telefonní číslo, které k vašemu zákaznickému účtu evidujeme. Ověřujeme tak, že jste to skutečně vy, kdo o změnu žádá. V průběhu ověřování bankovního účtu, jsou pozastaveny výběry z důvodu zaslání peněz na váš nový ověřený bankovní účet. Změna bankovního účtu bude provedena zákaznickým servisem, tato změna může trvat několik dnů. 

22.Mohu si vybrat výši své půjčky?

Pokud vám například předschválíme 40 000 Kč, máte možnost si částku úvěrového limitu snížit podle vaší aktuální potřeby. Částku, kterou chcete zaslat na váš bankovní účet okamžitě po schválení žádosti si vyberete v průběhu žádosti. 
Navýšení vašeho úvěrového limitu, který jste si vybrali v průběhu žádosti v tuto chvíli nenabízíme. Pokud řádně splácíte, můžete si vybírat do výše svého limitu, který uvidíte ve svém zákaznickém účtu nebo ve vašem konkraktu.

Navýšování limitu plánujeme vyvinout. Jakmile tuto službu zprovozníme obdržíte od nás e-mail či SMS, že si o navýšení můžete požádat. Tuto možnost také uvidíte ve vašem zákaznickém účtu.

23.Pokud mám půjčku u jiné instituce, mohu si u vás zažádat o další?

Ano. Pokud máte zdravou úvěrovou historii a splňujete požadavky, můžete si u nás požádat o další úvěr.

24.Mohu si zažádat o více než 130 000 Kč?

V současné době je maximální částka, o kterou můžete zažádat, 130 000 Kč.

25.Má Creditea aktuálně nějaké pobočky?

Aktuálně nemáme žádné pobočky. Naše služba je 100% online. Tímto způsobem si můžete vytvořit svůj požadavek z pohodlí domova, kanceláře nebo kdekoli ze svého počítače nebo mobilního telefonu.

26.Mohu převést svou online půjčku Creditea na někoho jiného?

Ne, splátky či vaše půjčka nejsou převoditelné na nikoho jiného.

27.V mém zákaznickém účtu Creditea vidím tlačítko „Vybrat“, co to znamená?

To znamená, že můžete požádat o zaslání částky peněz na váš bankovní účet, aniž byste museli znovu vyplňovat novou žádost. Při pravidelném splácení si můžete opět vybírat až do svého schváleného úvěrového limitu. Výše pravidelné splátky se vám zobrazí při každém výběru, kdy dojde k přepočítání měsíční splátky.

28.Existuje možnost navýšení dostupné výše online půjčky Creditea?

Tuto službu plánujeme do budoucna, momentálně ji však nenabízíme. Pokud budete pravidelně splácet, můžete si opět vybírat do výše svého schváleného limitu.

Jakmile tuto službu zprovozníme obdržíte od nás e-mail či SMS, že si o navýšení můžete požádat. Tuto možnost také uvidíte ve vašem zákaznickém účtu. Nutností je pravidelně splácet vaši půjčku, abychom vám tuto službu umožnili. 

29.Co je účet Creditea (zákaznický účet)?

Jakmile bude vaše žádost o půjčku z naší strany schválena, vytvoří se vám zákaznický účet Creditea. Pro přihlášení můžete použít následující odkaz, který vás přesměruje na stránku pro přihlášení do zákaznického účtu, případně klikněte na tlačítko Můj účet, které naleznete na našich stránkách www.creditea.cz např. na úvodní straně vpravo nahoře. Na tomto účtu si můžete zobrazit všechny své údaje, stáhnout své rozpisy plateb, zkontrolovat zůstatek na účtu nebo požádat o další služby.

30.Kde si mohu stáhnout svůj rozpis plateb?

Přihlaste se do svého zákaznického účtu. Následně klikněte na kartu Rozpis plateb a uvidíte své vygenerované rozpisy. Stačí kliknout na název přílohy a rozpis se zobrazí, poté si jej můžete stáhnout do svého zařízení.

31.Kde zjistím aktuální částku na kompletní doplacení mé půjčky?

Přihlaste se do svého zákaznického účtu. V záložce Online půjčka naleznete údaj Celková dlužná částka k dnešnímu dni. To je částka, která zbývá k plnému doplacení půjčky k dnešnímu datu.

Upozorňujeme vás, že bankovní převody mohou trvat v závislosti na vaší bance až 24 hodin a vaši splátku uvidíme a spárujeme v systému až následující pracovní den. Proto si nezapomeňte tuto splátku zkontrolovat opět ve svém zákaznickém účtu. 

32.Kde zjistím detaily k příští splátce?

Ve vašem zákaznickém účtu v záložce Rozpis plateb je vám 7 dní před datem splatnosti zpřístupněn rozpis plateb předepisující výši příští splátky a datum její splatnosti. Na této záložce naleznete také veškeré důležité informace k vaší platbě (variabilní symbol a číslo bankovního účtu, kam splátku zaslat).

V případě zaslání splátky před vygenerováním tohoto rozpisu plateb se vám sníží úroky a v závislosti na výši splátky i jistina, tuto splátku tedy považujeme jako mimořádnou.

33.Mohu změnit datum splatnosti své platby?

Ano, můžete si vybrat datum splatnosti, které vám nejlépe vyhovuje. Doporučujeme zvolit datum, následující po dni, kdy obvykle dostanete mzdu na svůj účet. Jediná věc, kterou byste měli mít na paměti je, že když změníte datum splatnosti, přepočítá se měsíční splátka na následující měsíce. Změnu můžete provést přímo z vašeho zákaznického účtu jednou za půl roku.

34.Co když zaplatím splátku či mimořádnou splátku dříve, než se mi vygeneruje rozpis plateb?

Mějte na paměti, že i tak je nutné zaplatit vaši pravidelnou měsíční splátku (minimální měsíční splátku) v daném období splatnosti. Jakákoliv splátka zaplacená mimo období splatnosti (před vygenerováním měsíčního rozpisu plateb a po datu splatnosti měsíčního rozpisu plateb) je považována za mimořádnou splátku a není započítána jako pravidelná měsíční splátka, ale snižuje váš úrok a podle výše mimořádné splátky vám může snížit i jistinu.

Alokace plateb zaslaných jako mimořádné splátky neprovádíme. Obdržíte od nás SMS zprávu o mimořádné splátce a pokud nejste v prodlení, můžete si splátku opět vyčerpat a zaslat v řádném termínu pravidelnou splátku, o které vás informujeme SMS zprávou 7 dnů před splatností. Datum následující splátky vidíte také po přihlášení do zákaznického účtu Creditea.

35.Můžu zažádat o půjčku, i když jsem na mateřské dovolené?

Mateřská a rodičovská je přijatelný příjem. A pokud vám chodí na váš bankovní účet jehož jste majitelkou, o půjčku můžete zažádat a záleží na celkovém posouzení vaší úvěruschopnosti. Pokud budete splňovat všechny nutné požadavky, bude vám online půjčka nabídnuta.

36.Můžu zažádat o půjčku, i když pobírám starobní důchod?

Starobní důchod je přijatelný příjem. O půjčku můžete zažádat v případě, že dostáváte starobní důchod na svůj bankovní účet, a poté záleží na celkovém posouzení vaší úvěruschopnosti. Pokud budete splňovat všechny nutné požadavky, bude vám online půjčka nabídnuta.

37.Můžu o půjčku zažádat, i když pobírám invalidní důchod?

Invalidní důchod je přijatelný příjem. O půjčku můžete zažádat v případě, že dostáváte invalidní důchod na svůj bankovní účet, a poté záleží na celkovém posouzení vaší úvěruschopnosti. Pokud budete splňovat všechny nutné požadavky, bude vám online půjčka nabídnuta.

38.Můžu o půjčku zažádat, i když mám příjmy z podnikání?

Ano, příjmy z podnikání jsou přijatelné. O půjčku můžete zažádat, pokud máte k prokázání svých příjmů kopii daňového přiznání za poslední zdaňovací období (obsahující razítko o podání), poté záleží na celkovém posouzení vaší úvěruschopnosti. Pokud budete splňovat všechny nutné požadavky, bude vám online půjčka Creditea nabídnuta.

Pokud jste vyplňovali daňové přiznání online, budeme od vás potřebovat ještě informaci o jeho odeslání. Tedy vyfotit nám obrazovku z daňového portálu, kdy k odeslání došlo.

39.Jaké dokumenty je třeba doložit?

Pro ověření totožnosti je nutné doložit fotografii přední i zadní strany platného občanského průkazu a selfie s přední stranou občanského průkazu v ruce tak, aby byla viditelná celá tvář. Příjmy posuzujeme v závislosti na jejich povaze. Pokud požadujete co nejrychlejší vyřízení vaší žádosti, doporučujeme využít možnosti online ověření příjmů, která vám bude nabídnuta v závěru vyplňování žádosti.
Pokud máte příjmy z podnikání (či nájmu), je třeba poskytnout kopii posledního daňového přiznání (včetně příloh, což je například v případě příjmů z nájmu naprostá nezbytnost).

Ostatní příjmy postačí ve většině případů doložit výpisem z vašeho bankovního účtu za poslední 3 měsíce. Posledním krokem k úspěšnému dokončení žádosti je ověření e-mailové adresy kliknutím na odkaz, který obdržíte na e-mail uvedený v žádosti a dále ověření vlastnictví bankovního účtu. O tom více v jiné otázce.

40.Jak probíhá ověřování vlastnictví bankovního účtu, který chci používat pro účely půjčky?

Pokud požadujete co nejrychlejší vyřízení vaší žádosti, doporučujeme využít možnost online přihlášení do internetového bankovnictví v kroku, který vás v závěru vyplňování online žádosti vyzve k prokázání vašich příjmů. Tímto krokem ověříme, že jste to skutečně vy, kdo žádá o půjčku. Pokud neprojdete touto online cestou, je vyžadováno odeslání 1 Kč z vašeho bankovního účtu na náš bankovní účet 288184995/0300, kde do pole Zpráva pro příjemce zadáte své telefonní číslo, které jste uvedli v žádosti. Je důležité, abyste byli vlastníkem bankovního účtu, nikoliv disponentem a měli jste na něm stejné jméno jako v občanském průkazu.

Upozorňujeme, že částka 1,- Kč je nevratná. Pokud jste nám již korunu s aktuální žádostí poslali a zadali jste správně telefonní číslo do Zprávy pro příjemce, neposílejte tuto platbu dvakrát, my si ji dohledáme. 

41.Proč jsem dostal online půjčku Creditea na 30 000 Kč, když jsem si v průběhu vyplňování žádosti vybral pouze 5 000 Kč?

Pokud jste si v průběhu žádosti zvolil 5 000 Kč, které si chcete odeslat na bankovní účet, výše limitu online půjčky Creditea vám byla nabídnuta ve výši 30 000 Kč, je tedy ve vašich smluvních podmínkách uvedena výše úvěrového limitu 30 000 Kč.

Tuto částku si můžete snížit v průběhu žádosti, ovšem doporučujeme ji ponechat ve výši naší nabídky. Důvodem je, že neposkytujeme možnost navyšovat úvěrový limit po uzavření smlouvy. Znamená to, že úroky platíte pouze z čerpané částky a zbytek vám slouží jako rezerva pro případ potřeby, např. při nenadálé události jako oprava auta, či pořízení nového spotřebiče do domácnosti si načerpáte ze zákaznického účtu částku, kterou právě potřebujete z vašeho schváleného úvěrového limitu. 

43.Ve své e-mailové schránce nemohu od vás nalézt žádný příchozí e-mail, kde může být problém?

Ve vaší e-mailové schránce, prosíme, zkontrolujte složku určenou pro e-maily, které jsou identifikované jako spamy a u e-mailu od nás označte, že se o spam nejedná. Pomůžete tím nejen sobě, ale také dalším zákazníkům. Je také důležité kliknout na odkaz v e-mailu, který vám zasíláme v průběhu vyplňování online žádosti pro ověření vaší e-mailové adresy. Dokud vaši e-mailovou adresu takto neověříte, žádná e-mailová komunikace vám od nás nepřijde a mohli byste tak přijít o důležité upozornění zaslané z naší strany.

45.Pokud používáte e-mailovou adresu icloud.com, prosíme změňte si ji. Jak to udělat?

Poskytovatel e-mailových adres icloud.com nám blokuje veškerou komunikaci, kterou vám posíláme. Prosíme změňte si tento e-mail na jiný, přes váš Zákaznický účet na záložce Osobní profil, tlačítkem upravit Kontaktní údaje. Napište nový e-mail, uložte a do vaší e-mailové schránky příjde potvrzující e-mail, kterým nový e-mail potvrdíte.

44.Jsem zákazník a zapomněl jsem heslo do zákaznického účtu, co teď?

Pro obnovu zapomenutého hesla je třeba kliknout na tlačítko Můj účet a následně v dolní části obrazovky naleznete tlačítko Zapomněli jste heslo nebo se přihlašujete poprvé? Popřípadě si klikněte na tlačítko níže

46.Nepřišel mi potvrzovací SMS kód

Pokud vám na telefonní číslo uvedené v žádosti či vašem zákaznickém účtu nedorazila potvrzovací SMS zpráva obsahující kód, kontaktujte náš zákaznický servis.

Jak se přihlásit pro dokončení žádosti nebo pro obnovu hesla?

Na našich stránkách www.creditea.cz, kde kliknete na Můj účet a poté kliknete na Zapomněl jsem heslo nebo se přihlašuji poprvé, můžete použít i odkaz zde, vyplňte rodné číslo a telefonní číslo ze žádosti, klikněte na odeslat PIN kód. Na telefonní číslo uvedené v žádosti Vám přijde SMS kód.

SMS zpráva Vám nedošla?

SMS Vám může spadnout do Spamu, pokud máte Android telefon, nebo může být blokována operátorem. SMS kód má platnost 20 minut.

Uvedli jste telefonní číslo do žádosti správně?

Pokud Vám nepřijde SMS ani po dalších pokusech, napište nám na WhatsApp či e-mail a my se vám pokusíme pomoci. V případě nesprávného telefonního čísla, provedeme opravu.

47.Kdo je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou (PEO) se rozumí osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. prezident, premiér, ministr, poslanec, senátor, velvyslanec, hejtman, starosta obce s rozšířenou působností), a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Přesnou definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).

Definici v plném znění včetně návodu při určování politické exponovanosti naleznete na níže uvedeném odkazu.

Bezúročné období po dobu 30 dní - akce od března do června 2021

Nabídka 30denního bezúročného období je akce pro nové zákazníky Creditea a platí pro všechny půjčky uzavřené od 5.3.2021 do 30.6.2021 včetně.

Zákazníci, kteří si v tomto období sjednali Online půjčku Creditea mají první a nebo také částečně druhý rozpis plateb ponížený o částku bezúročného období v závisloti na stanoveném datu splatnosti jejich pravidelné splátky. V případě čerpání se následující splátky přepočítají.

Kompletní pravidla akce naleznete zde.

Bezúročné období po dobu 30 dní - akce září 2021

Nabídka 30denního bezúročného období je akce pro nové zákazníky Creditea a platí pro všechny půjčky uzavřené od 8.9.2021 do 4.10.2021 včetně.

Zákazníci, kteří si v tomto období sjednali Online půjčku Creditea a načerpali ji (tedy odeslali si peníze na bankovní účet) mají první splátku bez úroku. V případě dalšího čerpání v období prvních 30 dnů se výše minimální měsíční splátky přepočítává. Zákazník si může zkontrolovat vše ve svém zákaznickém účtu po připsání splátky na náš účet. 

Kompletní pravidla akce naleznete zde.

Bezúročné období po dobu 30 dní - akce prosinec 2021

Nabídka 30denního bezúročného období je akce pro nové zákazníky Creditea a platí pro všechny půjčky uzavřené od 1.12.2021 do 23.12.2021 včetně.

Zákazníci, kteří si v tomto období sjednají a načerpají Online půjčku Creditea (tedy odešlou si peníze na bankovní účet) mají první splátku bez úroku. V případě dalšího čerpání v období prvních 30 dnů se výše minimální měsíční splátky přepočítá. Zákazník si může zkontrolovat vše ve svém zákaznickém účtu po připsání splátky na náš účet. 

Kompletní pravidla akce naleznete zde.

Bezúročné období po dobu 30 dní - akce únor 2022

Nabídka 30denního bezúročného období je akce pro nové zákazníky Creditea a platí pro všechny půjčky uzavřené od 1.2.2022 do 28.2.2022 včetně. Nabídku prodlužujeme až do 15.3.2022 včetně.

Zákazníci, kteří si v tomto období sjednají a načerpají Online půjčku Creditea (tedy odešlou si peníze na bankovní účet) mají první splátku bez úroku. V případě dalšího čerpání v období prvních 30 dnů se výše minimální měsíční splátky přepočítá. Zákazník si může zkontrolovat vše ve svém zákaznickém účtu po připsání splátky na náš účet. 

Nabídku prodlužujeme až do 15.3.2022 včetně.

Kompletní pravidla akce naleznete zde.

Bezúročné období po dobu 30 dní - akce březen - duben 2022

Nabídka 30denního bezúročného období je akce pro nové zákazníky Creditea a platí pro všechny půjčky uzavřené od 23.3.2022 do 6.4.2022 včetně. 

Zákazníci, kteří si v tomto období sjednají a načerpají Online půjčku Creditea (tedy odešlou si peníze na bankovní účet) mají první splátku bez úroku. V případě dalšího čerpání v období prvních 30 dnů se výše minimální měsíční splátky přepočítá. Zákazník si může zkontrolovat vše ve svém zákaznickém účtu po připsání splátky na náš účet. Tento nárok má zákazník pouze jednou.

Kompletní pravidla akce naleznete zde.

Bezúročné období po dobu 30 dní - akce konec dubna 2022

Nabídka 30denního bezúročného období je akce pro nové zákazníky Creditea a platí pro všechny půjčky uzavřené od 19.4.2022 do 30.4.2022 včetně. 

Zákazníci, kteří si v tomto období sjednají a načerpají Online půjčku Creditea (tedy odešlou si peníze na bankovní účet) mají první splátku bez úroku. V případě dalšího čerpání v období prvních 30 dnů se výše minimální měsíční splátky přepočítá. Zákazník si může zkontrolovat vše ve svém zákaznickém účtu po připsání splátky na náš účet. Tento nárok má zákazník pouze jednou.

Kompletní pravidla akce naleznete zde.

Bezúročné období po dobu 30 dní - akce srpen 2022

Nabídka 30denního bezúročného období je akce pro nové zákazníky Creditea a platí pro všechny půjčky uzavřené od 3.8.2022 do 16.8.2022 včetně. 

Zákazníci, kteří si v tomto období sjednají a načerpají Online půjčku Creditea (tedy odešlou si peníze na bankovní účet) mají první splátku bez úroku. V případě dalšího čerpání v období prvních 30 dnů se výše minimální měsíční splátky přepočítá. Zákazník si může zkontrolovat vše ve svém zákaznickém účtu po připsání splátky na náš účet. Tento nárok má zákazník pouze jednou.

Kompletní pravidla akce naleznete zde.

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru ve výši 20 000 Kč na 12 měsíců: měsíční splátka 2 081 Kč, pevný úrok 4 967 Kč, poplatek za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení 0 Kč, poplatek za vedení zákaznického účtu 0 Kč, celková dlužná částka 24 967 Kč, úroková sazba 42 % p. a., RPSN 51,96 %.

Minimální sazba 0,82 % p.m., 9,84 % p.a., RPSN 10,45 % - maximální sazba 5 % p.m., 60 % p.a., RPSN 81,02 %. Doba splácení úvěru je od 6 měsíců do 36 měsíců. Bez poplatků za zpracování, za vedení zákaznického účtu, s možností flexibilního splácení, odstoupení od smlouvy a splacení jednorázově kdykoliv.

Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 25621351, DIČ: CZ25621351, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523.