Rady a tipy

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2024: kdy můžu žádat a kolik dostanu

Dostali jste výpověď? Než si najdete novou práci, pomůže vám s výpadkem příjmu podpora v nezaměstnanosti. Její výše se odvíjí od vaší průměrné mzdy. Podporu můžete získat i v případě, že se rozhodnete skončit s podnikáním nebo si najít novou práci po skončení rodičovské dovolené. Jak podporu získat, kolik dostanete a jak dlouho ji můžete pobírat? Přečtěte si našeho komplexního průvodce podporou v nezaměstnanosti pro rok 2024.

28 června 2024 · 6 min čtení

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Jak si poradit s výpadkem příjmu, pokud ztratíte zaměstnání? V prvních měsících můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tu vyplácí úřad práce. Abyste podporu získali, musíte se evidovat jako uchazeč o zaměstnání a být po určitou dobu důchodově pojištění. Všechny potřebné informace získáte na stránkách úřadu práce¹ a v zákoně o zaměstnanosti².

Kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • V posledních 2 letech jste pracovali nebo byli jinak výdělečně činní (např. podnikali) nejméně 12 měsíců.
 • Zároveň jste po tuto dobu byli účastni důchodového pojištění.

Započítat se mohou také náhradní doby zaměstnání. Mezi ty patří např. péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu blízkou nebo pobírání invalidního důchodu při invaliditě 3. stupně.

Kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • pobíráte starobní důchod, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou
 • v posledních 6 měsících před evidencí na úřadu práce jste dostali výpověď pro hrubé porušení pracovních povinností
 • nemůžete být evidovaní jako uchazeč o zaměstnání (např. podnikáte, jste členem představenstva, neuvolněný člen zastupitelstva)
 • berete výsluhu, která je vyšší než podpora v nezaměstnanosti

TIP: Evidujte se na úřadu práce co nejdříve, nejlépe do 3 dnů od skončení pracovní smlouvy. V opačném případě vám vznikne povinnost hradit si zdravotní pojištění.Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat pouze po omezenou dobu. Ta se nazývá podpůrčí doba a liší podle vašeho věku.

 • 5 měsíců do 50 let věku
 • 8 měsíců, pokud vám je mezi 50 a 55 lety
 • 11 měsíců, pokud jste starší 55 let.

Různá délka podpory vychází z předpokladu, že ve vyšším věku si o něco obtížněji hledáte novou práci.

Co když si během pobírání podpory v nezaměstnanosti najdu brigádu?

Během hledání nové práce si můžete přivydělat. Ale pozor: po dobu brigády vám bude pozastavena výplata podpory v nezaměstnanosti. Měsíčně si můžete vydělat až polovinu minimální mzdy: pro rok 2024 tedy částku 9 450 Kč. Vykonávat můžete tzv. nekolidující zaměstnání: zejména se jedná o práci na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není možná).

Podpora v nezaměstnanosti: jak ji vypočítat

Jak zjistíte, jak vysokou budete pobírat podporu v nezaměstnanosti? Základem je váš průměrný čistý výdělek za poslední kalendářní čtvrtletí.

Z něj budete pobírat:

 • první 2 měsíce: 65 %
 • další 2 měsíce: 50 %
 • po zbývající dobu: 45 %

Pokud jste však bez vážného důvodu ukončili pracovní poměr sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, pobíráte po celou dobu pouze 45 % průměrného čistého výdělku.

Zákon také stanovuje horní limit podpory v nezaměstnanosti. Pro rok 2024 činí 24 608 Kč (jedná se o 58 % průměrné mzdy v ČR za první až třetí čtvrtletí předchozího roku).

Jak zjistíte vaši průměrnou mzdu? Výpočet provádíte za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Pokud vaše zaměstnání skončilo k 1. červnu (ve druhém čtvrtletí) vypočte se průměr z prvního čtvrtletí, tedy z čisté mzdy za měsíce leden, únor a březen.

Pokud jste podnikali, vypočtete průměrný výdělek z posledního vyměřovacího základu, který přepočtete na jeden měsíc.

V případě, že jste podporu získali na základě tzv. náhradní doby, bude vaše podpora vypočtena z průměrné mzdy v národním hospodářství.

V roce 2024 nastala příjemná změna. Odstupné už nemá na podporu v nezaměstnanosti vliv. Nově tedy můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti už od prvního měsíce, i když vám zaměstnavatel vyplatí odstupné.


Podpora v nezaměstnanosti OSVČ

Pokud jste živnostník, můžete se také ocitnout v situaci, kdy ztratíte zakázky a rozhodnete se ukončit podnikání. Máte v takovém případě nárok na podporu? Pravidla jsou podobná jako u zaměstnanců.

Nejprve musíte přerušení nebo podnikání oznámit prostřednictvím změnového listu³. Ten vyplňte a zašlete datovou schránkou na živnostenský úřad, případně jej podejte osobně na podatelně. Živnostenský úřad na základě změnového listu nahlásí změny zdravotní pojišťovně a OSSZ. Vy si na OSSZ vyžádejte potvrzení o době placení pojištění a posledním vyměřovacím základu. Poté se evidujte jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce. Doporučujeme provést evidenci do 3 dnů od ukončení nebo přerušení podnikání.

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok, pokud jste zaplatili aspoň 12 měsíčních záloh na sociální pojištění v posledních 2 letech. Podpora vám bude vypočtena z posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden měsíc. Obdobně postupujete v případě, že jste hradili paušální daň: vycházíte z vyměřovacího základu stanoveného pro výpočet paušální daně.

Podpora v nezaměstnanosti – DPČ a DPP

Pokud jste přišli o zaměstnání, kde jste pracovali „na dohodu“ (tedy na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti), máte také nárok na evidenci na Úřadu práce. Jak je to ale s podporou v nezaměstnanosti?

Abyste získali podporu, musíte prokázat, že jste odváděli důchodové pojištění, a to aspoň 12 měsíců v posledních 2 letech. Pokud jste tedy v předchozích letech pracovali na DPP nebo DPČ „do limitu“, podporu nedostanete.

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

Chcete nastoupit do zaměstnání po skončení rodičovské? Pokud vaše pracovní smlouva skončila (např. uplynutím doby), můžete se přihlásit na Úřad práce. Pobírání rodičovského příspěvku spadá pod náhradní dobu pojištění. Podpora v nezaměstnanosti bude vypočtena z průměrné mzdy v ČR. Nezapomeňte, že po dobu čerpání rodičovské dovolené jste chráněni (jedná se o tzv. ochrannou dobu) a zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď.

TIP: Pozor si dejte, pokud nastoupíte do zaměstnání a poté pracovní poměr před dovršením 4 let věku dítěte. Pokud se nepřihlásíte na Úřad práce do tří dnů od skončení tohoto pracovního poměru, podle práva se vrátíte do režimu péče o dítě do 4 let věku a bude vám takto vypočítaná podpora.⁴

Kdy se vyplácí podpora v nezaměstnanosti?

Výplata nemá jednotný termín, každý úřad práce ji zasílá v jinou dobu. Dostanete ji:

 • za každý měsíc zpětně
 • do konce následujícího měsíce

Při plánování vašich výdajů proto počítejte s tím, že peníze mohou přijít až poslední den v měsíci. Nespoléhejte na to, kdy vám přišla částka podpory v nezaměstnanosti předchozí měsíc.

Pokud se ocitnete ve finanční nouzi, můžete požádat o zálohu na podporu v nezaměstnanosti.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti najdete na webových stránkách úřadu práce.⁵ Vyplnit a zaslat ho můžete online nebo vyplněný formulář vytisknout a zažádat osobně na kterémkoli úřadu práce.

Připravte si také tyto doklady:

 • občanský průkaz (nebo jiné doklady, kterými prokážete totožnost, státní občanství a trvalé bydliště)
 • zápočtový list, případně doklad o ukončení podnikání nebo studia
 • případně další doklady

Doporučujeme vám přihlásit se na Úřad práce co nejdříve, nejlépe do tří dnů od ukončení pracovního poměru nebo podnikání. Jinak vznikne mezera ve zdravotním pojištění, kterou budete muset hradit ze své kapsy.

Jak vám rychlá půjčka Creditea může pomoci?

Při změně zaměstnání, nečekaném výpadku příjmů nebo při rekonstrukci bydlení se hodí Online půjčka Creditea s chytrou rezervou. S ní máte peníze po ruce, když je zrovna potřebujete.

S rychlou půjčkou Creditea můžete získat:

 • půjčku online od 30 000 Kč do 130 000 Kč
 • pokud půjčku schválíme, dostanete peníze na účet do 15 minut
 • peníze můžete čerpat okamžitě nebo mít v záloze jako chytrou rezervu
 • úroky platíte jenom z peněz, které si skutečně půjčíte
 • půjčku můžete kdykoli bez sankcí splatit
 • skryté poplatky u nás nenajdete
 • Chcete vědět víc? Přečtěte si naše smluvní podmínky.
 • Požádat o půjčku můžete online.
 • I v případě, že pobíráte podporu v nezaměstnanosti můžete o úvěr požádat.