Rady a tipy

Nárok na odstupné v roce 2024: Velký přehled

Každý z nás má obavy ze ztráty zaměstnání. Náhlý výpadek příjmů může často vyřešit odstupné. Nárok na něj máte ze zákona, a to až do výše tří průměrných mezd. Výše odstupného se odvíjí od počtu let, po které pro zaměstnavatele pracujete. Pokud jste dostali výpověď pro porušení pracovní kázně nebo prostě skončil váš pracovní poměr na dobu určitou, odstupné se vás netýká. Jak vlastně odstupné funguje, jaké daně z něj musíte platit a kolik dostanete?

08 května 2024 · 2 min čtení

narok-na-odstupne

Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné?

Nejčastěji odstupné v práci získáte, pokud vás propustí pro nadbytečnost (dostanete výpověď z organizačních důvodů). Odstupné však můžete získat i v dalších situacích. Obecně se jedná o případy, kdy vás zaměstnavatel propustí bez vašeho zavinění. V případě, že jste sami ukončili pracovní poměr (podali výpověď), na odstupné při výpovědi nárok nemáte.

Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou (laicky často nepřesně označovanou jako výpověď dohodou), odstupné můžete také získat, pokud jste se dohodli na ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů.

Kdy mám nárok na odstupné?

 • v případě, že mi zaměstnavatel dal výpověď z organizačních důvodů
 • pokud práci dál nemůžete vykonávat z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • v případě ukončení pracovního poměru dohodou z těchto důvodů:
  • pro nadbytečnost
  • z důvodu rušení nebo stěhování zaměstnavatele (pobočky)
  • ze zdravotních důvodů (pracovní úraz nebo nemoc z povolání)

Kdy není nárok na odstupné?

 • dostal jsem výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně (a to i v případě, že jste již dostal předchozí výpověď z organizačních důvodů a běží výpovědní lhůta)
 • skončil mi poměr na dobu určitou
 • skončil jsem pracovní poměr ve zkušební době
 • pracuji na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti

Detailní pravidla pro odstupné najdete v zákoníku práce ¹. Kromě zákonného odstupného vám zaměstnavatel také může nabídnout smluvní odstupné,a to buď ve vyšší výši než zákonné, nebo pro další situace, které zákon nepokrývá. Výhodnější podmínky odstupného mohou také být zahrnuty v kolektivní smlouvě.

Výpočet odstupného

Jak se vlastně odstupné vypočítá? Výše odstupného se odvozuje od vaší průměrné mzdy. Můžete získat až její trojnásobek, podle toho, jak dlouho jste u zaměstnavatele pracovali.

Násobek průměrné mzdyPočet odpracovaných let
1méně než 1 rok
2méně než 2 roky
3alespoň dva roky

Pokud byl váš pracovní poměr ukončený z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, máte nárok na odstupné ve výši 12 měsíčních průměrných mezd.

Pro výpočet odstupného musíte znát dvě věci:

 • vaši průměrnou mzdu
 • datum, ke kterému skončí váš pracovní poměr

Výše odstupného se počítá jako aritmetický průměr vašich mezd za předchozího kalendářní čtvrtletí. Zaměstnavatel má výpočet provádět k prvnímu dni po datu, kdy skončil váš pracovní poměr.

Příklad:

Pokud váš pracovní poměr skončí 15. června, následující den je 16. června. Předcházející čtvrtletí je první kalendářní čtvrtletí. Bude tedy brát v úvahu měsíce leden, únor a březen.

Pokud však pracovní poměr skončil až 30. června, následujícím dnem bude 1. červenec a předešlé čtvrtletí bude druhé kalendářní čtvrtletí. Výpočet bude provádět za měsíce duben, květen a červen.

Do průměrné mzdy se plně nezapočítávají odměny a další plnění, která náležejí za delší časové období. Pokud vám zaměstnavatel v daném čtvrtletí vyplatil roční odměny nebo 13. plat, započítává se do odstupného jenom jeho poměrná část. Detaily určuje par. 358 zákoníku práce.


Co když průměrnou mzdu nejde zjistit? Pokud jste před propuštěním odpracovali méně než 21 dnů (např. z důvodu dlouhodobé nemoci), počítá se pro účely odstupného s pravděpodobným výdělkem (par. 355 zákoníku práce ¹).

Kdy vám zaměstnavatel vyplatí odstupné?

Na výplatu odstupného máte nárok v následujícím výplatním termínu po skončení pracovního poměru. Písemně se můžete dohodnout na výplatě odstupného ke dni skončení pracovního poměru, případně k pozdějšímu dni.


Na výplatu odstupného nemá vliv, pokud ve výpovědní době nebo v ochranné lhůtě (do 7 dnů od konce pracovní smlouvy) nastoupíte na nemocenskou. Máte tak nárok jak na nemocenské dávky, tak na výplatu odstupného.

Kdy není nárok na odstupné?

Nárok na odstupné nemáte vždy. Základní pravidlo zní: pokud jste práci ukončili vy, nebo vlastní vinou, odstupné nezískáte. Typicky v případě, kdy jste podali výpověď nebo jste ukončili pracovní poměr dohodou (až na některé výjimky). Odstupné také nezískáte, pod jste dostali výpověď pro závažné porušení pracovních povinností nebo váš pracovní poměr byl okamžitě zrušen pro hrubé porušení pracovní kázně.

Na odstupné také nemají nárok pracovníci, kteří vykonávali činnost na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, po vypršení smlouvy vám rovněž odstupné nenáleží.

Na čem závisí přiznání odstupného a jeho výše?

 • důvod ukončení pracovního poměru
 • doba, po kterou jste u zaměstnavatele pracovali
 • druh pracovního vztahu

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Hledáte hned novou práci? Pokud jste se rozhodli registrovat na Úřadu práce, potěší vás letošní novinka. Okamžitě získáváte nárok na podporu v nezaměstnanosti, a to bez ohledu na pobírání odstupného a jeho výši. Systém se tak vrací zpět do roku 2011.

S pozitivní novinkou se však pojí i negativní změny. Pokud vám zaměstnavatel odstupné odmítal zaplatit, mohli jste ho získat od Úřadu práce. Tato kompenzace se však od roku 2024 také ruší a nezbývá vám než neproplacené odstupné vymáhat soudní cestou.

Kdy mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • odpracoval jsem alespoň 12 měsíců v předešlých 2 letech
 • účastnil jsem se důchodového pojištění


Odstupné a odvody

Zatímco ze mzdy odvádíte zdravotní a sociální pojištění, z částky odstupného pojištění odvádět nemusíte. A to ani v případě, že vám zaměstnavatel poskytne vyšší než zákonnou částku odstupného². Pokud však ze zákona nárok na odstupné nemáte, musíte z částky vyplacené zaměstnavatelem pojištění odvést.

Nezapomeňte však, že po skončení pracovního poměru vás zaměstnavatel odhlásí u zdravotní pojišťovny. Pokud hned nezačnete novou práci, musíte hradit zdravotní pojištění.

Vzniknout mohou tři situace:

 • hned další den po skončení pracovního poměru nastoupíte do nové práce Sociální a zdravotní pojištění za vás odvádí nový zaměstnavatel.
 • po skončení pracovního poměru se hned přihlásíte na Úřad práce Zdravotní a sociální pojištění za vás hradí stát.
 • po skončení pracovního poměru si uděláte pauzu, nehlásíte se na Úřad práce
 • Po dobu, než nastoupíte do dalšího zaměstnání (nebo začnete podnikat), musíte hradit zdravotní pojištění sami. V roce 2024 činí zálohy 2 552 Kč.


Jak se daní odstupné?

Zatímco pojištění z odstupného neodvádíte, musíte z něj odvést daň z příjmu. Ta bude ve stejné výši jako v případě mzdy, a to 15%, případně 23%.

S čím vám Creditea může pomoci?

Přestože si pravidelně spoříte rezervu na horší časy, výpověď z práce často znamená citelný zásah do vašeho rozpočtu. Nečekaný výpadek příjmů může překlenout úvěr od Creditea.


Co můžete od Creditea získat?

 • Finanční prostředky získáte do 15 minut. Vše online.
 • Platíte jen takovou částku, kterou si skutečně půjčíte.
 • Vrátit peníze můžete vždycky a bez poplatků.
 • V záloze si můžete nechat chytrou rezervu. Pro jistotu.
 • Nabízíme možnost úvěru od 30 000 Kč do 130 000 Kč.
 • To vše bez skrytých poplatků.
 • Podmínky získání úvěru můžete zjistit na našich stránkách.
 • Žádost o úvěr můžete podat tady.
 • Úvěr vám Creditea nemůže poskytnout, pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo jinou formu dávek.