Rady a tipy

Minimální mzda v ČR: co potřebujete vědět v roce 2024

Víte, že za práci máte nárok získat aspoň minimální mzdu? Tu zaručuje stát. Pokud vykonáváte kvalifikovanou práci, máte v některých případech dokonce nárok na zaručenou mzdu. Ta je vyšší než minimální. Pokud na minimální mzdu nedosáhnete, zaměstnavatel vám musí poskytnout doplatek. Jak vysoká je minimální mzda v ČR, jaké novinky se chystají v roce 2025, jak se minimální mzda počítá a na co máte nárok?

08 května 2024 · 4 min čtení

minimalni-mzda

Co je minimální mzda?

Pokud pracujete, zaměstnavatel vám musí vyplácet alespoň minimální mzdu. Nárok na ni vám zaručuje zákoník práce. Minimální mzda garantuje, že získáte za svou práci aspoň minimální odměnu, která vám zajistí základní životní úroveň. Její výše by měla občany motivovat, aby pracovali a nevyužívali systém sociálních dávek.

Minimální mzda se vztahuje na pracovníky:

 • v soukromém sektoru,
 • ve státní a veřejné správě,
 • vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Jaké jsou rozdíly v minimální mzdě ve světě?

Minimální mzdu najdete ve většině států světa. Její výše se však velmi liší. Některé země dokonce minimální mzdu nemají vůbec. Příkladem jsou severské země (Švédsko, Norsko, Dánsko). Výdělek pak závisí pouze na vyjednávání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a na kolektivním vyjednávání. Vysokou minimální mzdu garantuje pracovníkům Lucembursko, kde dosahuje přes 2 500 eur¹. Oproti tomu v Bangladéši mají pracovníci zaručený příjem pouze necelých 114 USD měsíčně².

Evropská unie řeší minimální mzdu směrnicí ³, která zakládá právo pracovníků na spravedlivou mzdu a stanovuje pravidla pro aktualizaci minimálních mezd v členských státech a podporuje kolektivní vyjednávání. Směrnice nestanovuje konkrétní výši minimální mzdy.

Minimální mzda v ČR roce 2024

Minimální mzda v roce 2024 činí 18 900 Kč⁴. Oproti roku 2023 se zvýšila o 1 600 Kč. Jedná se o vůbec nejvyšší zvýšení od doby jejího zavedení v roce 1991.

Aktuální výši minimální mzdy najdete v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Částku minimální mzdy vláda pravidelně zvyšuje. Pro srovnání: v roce 1991 byla minimální mzda 2 000 Kč⁵. Od roku 2017 se minimální mzda zvyšovala každoročně. V posledních letech výši minimální mzdy ovlivnila také vysoká inflace.

Vláda při rozhodování o zvýšení minimální mzdy bere v úvahu stav ekonomiky, inflaci a další faktory. Od roku 2025 zřejmě nastane velká změna: zákon stanoví automatickou valorizaci minimální mzdy⁶. V současné době valorizaci schválila vláda, a to na základě pravidel Evropské unie. Návrh nyní bude schvalovat Parlament.

Co všechno zvýšení minimální mzdy ovlivňuje?

Výše minimální mzdy ovlivňuje některé dávky a odvody. Zvýšení minimální mzdy například ovlivní:

 • minimální odvody OSVČ na zdravotním a sociálním pojištění
 • hranici příjmů pro vyplacení daňového bonusu na dítě (ten činí 6násobek minimální mzdy)
 • kolik si můžete přivydělat, pokud jste registrovaní na Úřadu práce a chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti
 • výši příplatku ke mzdě při práci ve ztíženém pracovním prostředí

Zatímco zaměstnanci vnímají zvýšení minimální mzdy obvykle pozitivně, pro podnikatele představuje zvýšení nákladů. Na to často reagují zvýšením cen svých výrobků a služeb. Zvýšení minimální mzdy tak vytváří tlak na zvýšení inflace.

Minimální hodinová mzda a zkrácené úvazky

Měsíční minimální mzdu zákon stanovuje podle 40hodinové týdenní pracovní doby. Co když ale pracujete na zkrácený úvazek nebo máte uzavřenou dohodu o provedení práce?

Pro všechny tyto účely je stanovená také minimální hodinová mzda. V roce 2024 činí 112,50 Kč. Pokud tedy pracujete na poloviční úvazek, máte nárok na minimální měsíční mzdu ve výši 9 450 Kč.

Výjimkou jsou provozy, kde mají zaměstnanci ze zákona stanovenou jinou pracovní dobu. Pokud tedy pracujete např. ve vícesměnném provozu ⁷ nebo v podzemí, je vaše pracovní doba ze zákona 37,5 h týdně (v případě, že pracujete na dvě směny, 38,5 h týdně). Máte však nárok na plnou měsíční minimální mzdu. Vaše minimální hodinová mzda proto činí ve vícesměnném provozu 120 Kč.

Zaručená mzda

Kromě minimální mzdy máte podle zákona nárok také na tzv. zaručenou mzdu ⁷. Ta se liší podle obtížnosti práce, kterou vykonáváte. Ve vyhlášce je rozdělena do 8 skupin. První skupina se rovná minimální mzdě. Odpovídá jednoduchým pracím konaným přesně podle pokynů zaměstnavatele. Oproti tomu v osmé najdete tvůrčí systémové práce. Pro práci ve veřejném sektoru (tam, kde zaměstnanci pobírají plat) se odvíjejí od prací v jednotlivých platových třídách.

Výše zaručené mzdy se také zvyšuje vládní vyhláškou 4. V roce 2023 činila 17 300 – 34 600 Kč. V roce 2024 došlo ke zvýšení ve 4 z 8 skupin. Zaručená mzda je nyní v rozmezí 18 900 Kč - 37 800 Kč.

Skupina pracíNejnižší úroveň zaručené mzdyNejnižší úroveň zaručené mzdy
20232024
1. (1. a 2. platová třída)17 300 (103,80)18 900 (112,50)
2. (3. a 4. platová třída)17 900 (106,50)19 500 (116,10)
3. (5. a 6. platová třída)19 700 (117,50)21 300 (126,80)
4. (7. a 8. platová třída)21 800 (129,80)21 800 (126,80)
5. (9. a 10. platová třída)24 100 (143,30)24 100 (143,30)
6. (11. a 12. platová třída)26 600 (158,20)26 600 (158,20)
7. (13. a 14. platová třída)29 400 (174,70)29 400 (174,70)
8. (15. a 16. platová třída)34 600 (207,60)37 800 (225,00)

Kdo má nárok na zaručenou mzdu?

Na rozdíl od minimální mzdy nemáte na zaručenou mzdu nárok, pokud pracujete na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Kolektivní smlouva také může ve svém znění výši zaručené mzdy změnit.

Doplatek do minimální mzdy

Pokud vaše mzda nebo plat nedosahuje úrovně minimální mzdy, máte od zaměstnavatele nárok na doplatek do minimální mzdy. V některých případech máte také nárok na doplatek do zaručené mzdy (to neplatí pro DPP nebo DPČ).

Jak se doplatek počítá?

Do výše mzdy se započítávají nenárokové složky mzdy, např. odměny, prémie nebo provize z uzavřených obchodů 9. Ty se posuzují vždy za konkrétní kalendářní měsíc. Pokud v daném měsíci vaše mzda přesto nedosáhne minimální mzdy, máte nárok na její doplatek. A to nezávisle na vašem pracovním výkonu.

Výši doplatku neovlivňují:

 • příplatky za práci přesčas nebo noční práci
 • příplatky za práci v sobotu a v neděli
 • náhrady mzdy
 • odstupné
 • cestovní náhrady
 • odměna za pracovní pohotovost


Jak vám Creditea může pomoci, když potřebujete finanční prostředky

Víme, že život vám umí připravit nečekaná překvapení. Proto vždy vytvářejte finanční rezervu, která vám pomůže překonat nečekané výdaje. Nezaskočí vás ani vytopená koupelna ani nabourané auto. S neplánovanými výdaji může pomoci také chytrá rezerva od Creditea.

S čím vám může Creditea pomoci:

 • Schválení úvěru za 15 minut online.
 • Zaplatíte jen za prostředky, které si skutečně půjčíte.
 • Vrátit peníze můžete kdykoliv. Bez dalších poplatků nebo sankcí.
 • Úvěr od Creditea může sloužit jako chytrá rezerva pro nečekané situace.
 • Vybrat si můžete z úvěru ve výši od 3 000 Kč do 130 000 Kč. Záleží jen na vás.
 • Skryté poplatky u nás nenajdete. Opravdu.
 • Chcete vědět víc? Přečtěte si podmínky úvěru.

Nebo rovnou požádejte o úvěr.

Proč Online půjčka Creditea? Máte ji ihned na účtu!