Jak vám můžeme dnes pomoci?

Zaplatil/a jsem stejnou částku dvakrát. Co mám dělat?

Zaplatil/a jsem stejnou částku dvakrát. Co mám dělat?

Částka zaslaná nad rámec stanovené minimální měsíční splátky vám snižuje celkovou dlužnou částku. Pokud potřebujete, můžete si následně peníze načerpat až do výše splacené zápůjčky pokrácené o případný úrok. Čerpat můžete až do doby splatnosti rozpisu plateb, nikoliv pokud se dostanete do prodlení se splátkami.

Kontakt na zákaznický servis

Kdy nás zastihnete

Pondělí až pátek 8:00-17:00