Jak vám můžeme dnes pomoci?

Co se stane, když nemám dostatek prostředků na zaplacení splátky nebo bych si chtěl/a splacení odsunout?

Co se stane, když nemám dostatek prostředků na zaplacení splátky nebo bych si chtěl/a splacení odsunout?

Odložení splátky

Nevyhovuje vám datum splatnosti předepsané měsíční splátky? Datum splatnosti rozpisu plateb si můžete posunout až o 30 dnů, a to již po sjednání půjčky. V případě potřeby můžete tuto službu využít dvakrát ročně.

Po přihlášení do vašeho zákaznického účtu Creditea klikněte na Další služby - zvolte Změnit datum splatnosti, pomocí kalendáře vyberte vámi vhodný datum pravidelných splátek, čímž se vaše měsíční splátka přepočítá a potvrzením tuto službu aktivujete.

Další možností jak si odložit splátku je využití splátkových prázdnin.

Jak si aktivovat splátkové prázdniny?

Pokud máte splaceno alespoň 6 rozpisů plateb, nemáte v současnosti otevřený rozpis plateb, nejste v prodlení s jakoukoliv splátkou, můžete si tuto službu aktivovat přes váš zákaznický účet Creditea.

Pokud si tuto službu aktivujete, přepočítá se vám měsíční splátka a její výši vidíte přímo ve svém zákaznickém účtu před potvrzením této změny. V období, kdy jsou aktivované splátkové prázdniny není možné provádět čerpání ani využívat další služby.

Tuto službu můžete opětovně využít po zaplacení alespoň 6 rozpisů plateb.

Kontakt na zákaznický servis

Kdy nás zastihnete

Pondělí až pátek 8:00-17:00