Jak vám můžeme dnes pomoci?

Co když zaplatím běžnou nebo mimořádnou splátku dřív, než se mi vygeneruje rozpis plateb?

Co když zaplatím běžnou nebo mimořádnou splátku dřív, než se mi vygeneruje rozpis plateb?

Mějte na paměti, že i tak je nutné zaplatit pravidelnou měsíční splátku (minimální měsíční splátku) v daném období splatnosti. Jakákoliv splátka zaplacená mimo období splatnosti (před vygenerováním měsíčního rozpisu plateb a po datu splatnosti měsíčního rozpisu plateb) je považována za mimořádnou splátku a není započítána jako pravidelná měsíční splátka. Snižuje ale váš úrok a podle výše mimořádné splátky vám může snížit i jistinu.

Alokace plateb zaslaných jako mimořádné splátky neprovádíme. Obdržíte od nás SMS zprávu o mimořádné splátce, a pokud nejste v prodlení, můžete si splátku opět vyčerpat a zaslat v řádném termínu pravidelnou splátku, o které vás informujeme SMS zprávou 7 dnů před splatností. Datum následující splátky vidíte také po přihlášení do zákaznického účtu Creditea.

Kontakt na zákaznický servis

Kdy nás zastihnete

Pondělí až pátek 8:00-17:00