Jak vám můžeme dnes pomoci?

Jaké dokumenty musím doložit, když žádám o Online půjčku Creditea?

Jaké dokumenty musím doložit, když žádám o Online půjčku Creditea?

Pro ověření totožnosti je nutné doložit kopii přední i zadní strany platného občanského průkazu a selfie s přední stranou občanského průkazu v ruce tak, aby byla viditelná celá tvář.

Vaši totožnost můžete ověřit i zcela online přes službu BankID, kdy se stačí přihlásit do Vašeho internetového bankovnictví. Žádné další dokumenty k ověření totožnosti nejsou třeba.

Vaše příjmy můžete ověřit rovněž online, přihlášením do Vašeho internetového bankovnictví. Dokumenty můžete také zaslat. V případě zaměstnání budeme potřebovat poslední 3 bankovní výpisy, pokud máte příjmy z podnikání (či nájmu), je třeba poskytnout kopii posledního daňového přiznání (včetně příloh, což je například v případě příjmů z nájmu naprostá nezbytnost). Ostatní příjmy postačí ve většině případů doložit výpisem z vašeho bankovního účtu za poslední 3 měsíce.

Kontakt na zákaznický servis

Kdy nás zastihnete

Pondělí až pátek 8:00-17:00