creditea

Soutěž: Udělejte si radost s Crediteou" aneb, co byste si rádi koupili,
až se otevřou obchody?

Napište nám, co velkého si jako první koupíte a vyhrajte 10 000 Kč

Pro účast v soutěži klikněte na tlačítko „Chci se zúčastnit" a můžete vyhrát voucher v hodnotě 10 000 Kč.

Akce platí od 20.04.2021 do 21.05.2021

Pravidla propagační spotřebitelské soutěže

Pořadatel a administrátor

Pořadatelem a administrátorem propagační spotřebitelské soutěže „Udělejte si radost s Crediteou" (dále jen „soutěž“) je společnost Provident Financial s.r.o., IČ 256 21 351, se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

Termín konání soutěže a služby zapojené do soutěže

Soutěž probíhá prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.creditea.cz (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 20.04.2021 do 21.05.2021 včetně (dále jen „rozhodné období“).

Pro účast v soutěži se nemusíte stát zákazníkem Creditea a není třeba uzavřít smlouvu s Provident Financial s.r.o. Do soutěže se může zapojit účastník pouze jednou, který v průběhu trvání akce vyplní on-line formulář a splní podmínky pro účast v této soutěži, uvedené níže.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech a řádně se do soutěže registruje (dále jen „účastník“).

Účast v soutěži a předání výher

 1. Do soutěže se může zapojit každý, kdo v průběhu rozhodného období vyplní on-line formulář s pořadatelem soutěže, odpoví položený dotaz.

 2. Rozhodným momentem je odeslání vyplněného formuláře. Je zakázáno používat hrubé výrazy a vulgarismy, jakož i veškeré další výrazové prostředky, které porušují etické normy, humanismus, morálku a slušnost, nebo jsou vůči jiné osobě či osobám dehonestující. Vyplněný formulář, jehož obsah bude porušovat shora uvedené pravidlo, bude ze soutěže vyloučen.

 3. Uživatel se musí pro účast v soutěži registrovat pomocí on-line formuláře na stránce zde.

 4. Výhercem ceny – v rozhodném období je z celkového počtu účastníků vylosován jeden výherce, který se stane držitelem voucheru v hodnotě 10 000 Kč.

 5. Podmínkou pro účast na soutěži a zisk výhry je, že účastník přijme pravidla soutěže a souhlasí s nimi.

 6. Distribuce výher probíhá následujícím způsobem: 

  • Výherci, který bude vylosován v soutěži, bude výhra oznámena telefonicky a zaslána e-mailem.

 7. Účastník může kontaktovat Pořadatele soutěže prostřednictvím e-mailu ahoj@creditea.cz.

 8. Výhry z reklamních soutěží nebo reklamního slosování jsou osvobozené od daně z příjmu v souladu s § 4 odst.1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč vč. DPH. U výher převyšujících hodnotu 10 000 Kč odvede daň za výherce pořadatel.

 9. Organizátor akce upozorňuje, že odměny z této soutěže vyplacené zákazníkovi mohou podléhat dani z příjmu fyzických osob. Organizátor akce vyplácí odměny v nezdaněné výši. Přiznání příjmu ke zdanění je povinností zákazníka, kterému byla odměna vyplacena. 

 10. Soutěže se může zúčastnit každý pouze jednou během soutěžního období.

Výhra

Výhrou v soutěži je: 

 • Voucher v hodnotě 10 000 Kč do Alzy.cz

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výhry. Na výhru nevzniká právní nárok.

Informace o zpracování osobních údajů

Účastník soutěže, bere na vědomí, že za účelem účasti v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Správcem údajů bude pořadatel soutěže, přičemž tyto údaje budou shromažďovány za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry. Ihned po ukončení účelu zpracování budou tato data smazána, pokud účastník soutěže nedá organizátorovi souhlas s jejich dalším zpracováním. Účastník může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to telefonicky nebo e-mailem. Účastník bere na vědomí, že pokud by v průběhu soutěže uplatnil právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, pořadatel této žádosti vyhoví, nicméně ztrácí tímto právo být účastníkem soutěže z důvodu, že jej nebude možno identifikovat.

Pokud účastník soutěže udělí souhlas s dalším zpracováním osobních údajů,  budou jeho osobní údaje dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení a informací o spotřebitelských soutěžích organizátora. Udělený souhlas se zpracováním pro tento účel může být účastníkem kdykoli odvolán.

Každý účastník jako subjekt údajů mimo jiné právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu a výmaz zpracovávaných osobních a identifikačních údajů. Veškerá práva subjektu osobních údajů mohou být uplatněna na telefonním čísle 228 880 289 nebo na e-mailové adrese ahoj@creditea.cz

Závěrečná ustanovení

Posledním dnem, kdy se účastník může registrovat do soutěže, je 21.05.2021, což je poslední den, kdy musí splnit podmínky pro vstup do soutěže. 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na stránkách www.creditea.cz

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Kontakt
Pondělí až pátek
8:00 -17:00
WhatsApp
Chci se zeptat
Kontakt
Provident Financial s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Česká republika
Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru ve výši 20 000 Kč na 12 měsíců: měsíční splátka 2 081 Kč, pevný úrok 4 967 Kč, poplatek za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení 0 Kč, poplatek za vedení zákaznického účtu 0 Kč, celková dlužná částka 24 967 Kč, úroková sazba 42 % p. a., RPSN 51,96 %.

Minimální sazba 0,82 % p.m., 9,84 % p.a., RPSN 10,45 % - maximální sazba 4,5 % p.m., 54 % p.a., RPSN 70,81 %. Doba splácení úvěru je od 6 měsíců do 36 měsíců. Bez poplatků za zpracování, za vedení zákaznického účtu, s možností flexibilního splácení, odstoupení od smlouvy a splacení jednorázově kdykoliv.

Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 25621351, DIČ: CZ25621351, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523.